මෙය ඔබ ශ්‍රවණය කල යුතුම ධර්ම දේශනාවක් | Ven Galigamuwe Gnanadeepa Thero Stáhnout

Odeslat svým přátelům
Přidat
  • 5 févr. 2020

  • !! නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස !! නිතිපතා සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීම සදහා මෙම YouTube චැනලය Subscribe කරන්න 🙂 ➡️ http://bit.ly/නිවනටමගබුදුදහම ධර්ම දානය ලොව උතුම්ම දානය වන බැවින් අන් අයටද ශ්‍රවණය කිරීම සදහා මෙම ධර්ම දේශනාව Share කරන්න. සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. තෙරුවන් සරණයි ! 🙂 #Galigamuwegnanadeepathero #Bana #Darmadheshana

Komentáře